NOKUT-frokost: Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019

Det er med stor glede NOKUT ønsker velkommen til presentasjonen av det andre Studiebarometeret for fagskolestudenter. Vi lanserer også vårt helt nytt verktøy for å samle kunnskap om fagskolesektoren.

Hvor fornøyde er fagskolestudentene med studiehverdagen sin? Og hvilke kvalitetsutfordringer har fagskolesektoren? Svar på dette, og flere andre spørsmål, får du når NOKUT arrangerer frokostmøte om Studiebarometeret for fagskolestudenter 26. september på Kulturhuset i Oslo.

Der vil vi selvsagt gjennomgå resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter, men vi vil også vise frem vårt nye prosjekt, NOKUTs Kvalitetsoppsummeringer. Det håper vi kan bli et nyttig verktøy for å samle kunnskap om ulike temaer på et sted. Arbeidslivsrelevans i de kreative fagene og organisering er to temaer som vil bli presentert i demonstrasjonen under frokostmøtet.

Program

  • Presentasjon av funn fra Studiebarometeret for fagskolestudenter
  • NOKUTs kvalitetsoppsummeringer – Et verktøy for lettere å finne informasjon og fakta om norske fagskoleutdanninger.
  • Hvordan bruke Studiebarometeret som kvalitetsverktøy – En fagskole deler sine tanker og erfaringer fra det siste året.
  • Panelsamtale om kvalitetsutfordringer i fagskolesektoren – Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet, Ingeborg Marie Østby Laukvik fra Fagskolerådet/NHO, Wictor Østvand fra ONF og Terje Mørland fra NOKUT i panelet.

Frokost serveres fra kl 07.30, og møtestart er kl 08.00. Vi avslutter ca. 09.30. Arrangementet strømmes på Facebook, og på nettsidene våre

Hva er Studiebarometeret for fagskolestudenter?

I april 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet som ble sendt ut til ca. 13 500 fagskolestudenter på til sammen 544 utdanningstilbud gitt av 78 fagskoler.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no. Dette er en portal hvor studenter og utdanningsinstitusjonene blant annet kan se på og sammenligne studenters opplevde studiekvalitet på ulike studieprogram.

Del med andre