NOKUT-frokost: Ett år med praksis – hva har vi lært og hva nå?

Fredag 13. september ønsker vi velkommen til NOKUT-frokost. På vårt første frokostmøte for høsten setter vi søkelyset på praksis i høyere utdanning.

Studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet og opplever at tilfeldigheter ofte avgjør om praksisoppholdet blir vellykket, kunne vi slå fast for ett år siden. Siden har vi brukt tiden på å øke kunnskapen om hvorfor det er slik.

Det siste året har vi tatt et grundig dypdykk i praksistilstanden og samlet kunnskapen i 13 delrapporter og en samlerapport, som lanseres på frokostmøtet.

Ingvild Andersen Helseth og Stein Erik Lid fra NOKUT vil presentere hovedfunn fra rapporten. Deretter vil statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch komme nærmere inn på regjeringens arbeid med praksis. Vi vil også høre fra noen som har knekt den vanskelige praksiskoden i helseutdanning. Lovisenberg Diakonale Høgskole er blant studiestedene hvor studentene er mest fornøyde med praksisen og de har fått gode tilbakemeldinger fra NOKUTs sakkyndige. Sammen med sin samarbeidspartner St. Hanshaugen Omsorgssenter vil de dele sine råd og erfaringer med oss.

Møtet avsluttes med en panelsamtale med blant annet NSO-leder Marte Øien, HVL-rektor Berit Rokne og NOKUT-direktør Terje Mørland. De skal diskutere hva som bør gjøres på kort og lengre sikt for sikre at studentene får den arbeidslivsrelevansen og praksisen både de og samfunnet er avhengig av at de får.

Frokostmøtet finner sted på Youngs, Youngtorget 3. Frokost serveres fra 7.30 og møtestart er 8.00. Vi avslutter 9.30. Møtet strømmes på Facebook og på nettsidene våre.

Les rapporten Kvalitet i praksis – utfordringer og muligheter (pdf)

Del med andre