Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022

Hvordan har fagskolestudentene opplevd studiehverdagen det siste året? Vi har spurt, og svarene får vi 29. september. Meld deg på her!

NOKUT har gleden av å invitere til lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter. Tema for årets lansering er hvordan studentenes tilbakemeldinger nå nærmer seg det de sa før korona-pandemien. Vi vil også diskutere hvilke endringer pandemien har gitt for studentene.

Arrangementet skjer i Fagskolen Kristianias lokaler, og det blir servert frokost fra kl. 07.30.

Program

  • Velkommen ved NOKUT-direktør Kristin Vinje
  • Presentasjon av hovedfunn, prosjektleder Kristoffer Fretland Øygarden, NOKUT
  • Innlegg ved Gry Ulvedalen, Fagskolen i Viken
  • Panelsamtale: Statsråd Ola Borten Moe, Tord Hauge (Nasjonalt fagskoleråd), Henning Skau (Organisasjon for norske fagskolestudenter), Annelise Kiønig (Fagskolen Kristiania). Samtalen ledes av Kristin Vinje (NOKUT). 

Strømmelenke vil bli sendt ut kvelden før lansering.

Strømmingen kan også følges her. 

Del med andre