Seminar om kvalitetsarbeid ved fagskoler

NOKUT inviterer til arbeidsverksted for fagskoler i Festsalen på Fagskolen i Hordaland (Bergen) fredag 27. september.

Samtaler om kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning

NOKUT har i 2019 prøvd ut en metode for tilsyn med kvalitetsarbeid ved fagskoler. Et sentralt tema som har dukket opp under tilsynet er behovet for gode diskusjoner om hva kvalitet betyr ved den enkelte skole, hvilke mål man kan sette for å vurdere om kvaliteten er god nok og hva slags informasjon som bør samles inn og analyseres for å vurdere om målene er nådd. NOKUT ønsker gjennom seminaret å legge til rette for slike diskusjoner mellom fagskoler.

Se foreløpig program

Mål for seminaret

Seminaret skal

  • gi mulighet for dialog og erfaringsdeling mellom fagskolene og mellom NOKUT og fagskolene.
  • videreutvikle kunnskap om hvordan fagskolene kan utvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid.
  • bidra til å forberede fagskolene på tilsyn med kvalitetsarbeidet.

Arbeidsform

Det legges opp til arbeid i grupper, der vi setter sammen etter fagområder og størrelse på de ulike institusjonene. Det vil også avholdes et online diskusjonsforum én uke før arbeidsverkstedet, der deltakerne får mulighet til å diskutere kvalitetsarbeid og bli kjent med hverandre.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle fagskoler og fagskolevenner, og vi anbefaler de som er interessert i kvalitetsarbeid til å melde seg på. Fagskolene oppfordres særlig til å melde på studentrepresentanter. NOKUT kommer til å sette et tak på deltakelse med to ansatte + 1 student fra hver institusjon. Andre aktører er også velkomne til å delta. NOKUT vil vurdere påmeldingene for å få til best mulig grupper og utbytte for hver enkelt.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist er 4. september

Kontaktpersoner: Kyrre Goksøyr og Aslaug Louise Slette

Del med andre