Innhenting av informasjon og bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire digitale seminarer, hver onsdag fra kl. 09.00 til kl. 11.00, hvor vi gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor representanter fra sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon.

Kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (4) sier at "[i]nstitusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud." Kjernebegrepene i kravet er systematisk og relevant. Institusjonene bør innhente informasjon om forholdene som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere og helt frem til kandidaten er ute i arbeidslivet. Formålet med innhentingen er å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud, og på seminaret vil vi derfor også snakke om studietilsynsforskriften § 4-1 (5). Kravet sier at "[k]unnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid."

Etter pausen får vi presentert eksempler og erfaringer fra sektoren. Representantene fra sektoren vil fortelle om hvordan institusjonene systematisk samler inn informasjon, og hvordan de aktivt bruker informasjonen i videreutvikling av studietilbudene. 

Program

09:00: Velkommen ved Eva Refsdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09.05: Innhenting av informasjon og hvordan bruke denne informasjonen? ved Philipp Emanuel Friedrich og Frøydis Maurtvedt, seniorrådgivere i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09.35: Pause

09:45: Ordninger og erfaringer fra sektoren ved

 • Eirik Meisingset Johansen, kvalitetsrådgiver ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Anne Berit Løland, avdelingsleder ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold

 10:15: Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne ledet av
Eva Refsdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

Om NOKUTs seminarer i september 2022:

Seminarene er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte som har en rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskoler med akkrediterte studieprogram, men er også åpne for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Seminarene vil foregå digitalt og bestå avforedrag fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere.

Kravene som vil bli gjennomgått på dette seminaret igjennom foredrag og eksempler er fra studietilsynsforskriften:

 • § 4-1 (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
 • § 4-1 (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

I mai 2022 gjennomførte NOKUT tre seminarer som også er aktuelle for høyskoler som skal igjennom tilsyn. Her gikk vi igjennom

 • Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 (2) om periodiske evalueringer
 • NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1 (3) om kontroll av egne studietilbud
 • NOKUTs oppdaterte policydokument om kvalitetsområder, som kan relateres til studietilsynsforskiften § 4-1 (1)   

Opptak av disse finner du på vår YouTube-kanal. 

Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning for mer informasjon.

Se også NOKUTs kunnskapsoppsummering om kildebruk.

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: