Innhenting av informasjon og hvordan bruke denne informasjonen? Om studietilsynsforskriften § 4-1 (4) og (5)

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire korte seminarer hvor NOKUT gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor ansatte i sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon. Seminarene arrangeres i september – hver onsdag fra kl. 09:00 til kl. 11:00. Dette er seminar nummer tre.

Målgruppe

Seminarene er åpent for alle, men er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte ved små og mellomstore høyskoler som har en rolle i høyskolens systematiske kvalitetsarbeid, eller som er interessert i kvalitetsarbeid og ønsker å få mer kunnskap om temaet. Seminarene vil foregå digitalt i plenum og vil bestå av veiledning fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale, der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere. Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning for mer informasjon!

Seminar nummer tre ser nærmere på studietilsynsforskriftens § 4-1 (4) og (5):

§ 4-1 (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.

§ 4-1 (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.

Flere detaljer kommer etter sommerferien!

Påmelding


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern

Total: 0 kr

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: