Webinar for fagskolene

I august trådte ny fagskoletilsynsforskrift i kraft. Vi arrangerer et webinar for fagskolene, der målet er å informere og svare på spørsmål som du kanskje sitter med. Etter fellessesjonen blir det temamøter der vi åpner for erfaringsdeling og spørsmål. Arrangementet er heldigitalt via Zoom.

  • Sted:

  • Tid

    -

Program

  1. Fellessesjon: Ny fagskoletilsynsforskrift. Hvordan har regelverket endret seg og hvordan kan man ta i bruk NOKUTs nye informasjonsmateriell.
  2. Temagrupper: Ut ifra hvilket tema du har meldt deg på, vil du bli sendt i en egen temagruppe. Her vil NOKUT-ansatte presentere temaet, før det er åpent for spørsmål og erfaringsdeling.

Det er planlagt fire temaer:

  • Fagområdeakkreditering
  • Kvalitetsarbeid fagskole
  • Studentombud
  • Opptak til fagskoleutdanning

Tid: 24. september, 10.00–11.30
Sted: Zoom

Mer informasjon og detaljert tidsplan kommer.

Kontakt

Om du har spørsmål, kan du kontakte aslaug.louise.slette@nokut.no

PS: Samme dag lanseres Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020. Følg med i våre sosiale medier for mer informasjon.

Påmelding – venteliste

Her kan du sette deg opp på en venteliste ved eventuelle frafall blant de påmeldte.


Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvern


Total: 0 kr

Del med andre