Webinar for fagskolene

I august trådte ny fagskoletilsynsforskrift i kraft. Vi arrangerer et webinar for fagskolene, der målet er å informere og svare på spørsmål som du kanskje sitter med. Etter fellessesjonen blir det temamøter der vi åpner for erfaringsdeling og spørsmål. Arrangementet er heldigitalt via Zoom.

Program

  1. Fellessesjon: Ny fagskoletilsynsforskrift. Hvordan har regelverket endret seg og hvordan kan man ta i bruk NOKUTs nye informasjonsmateriell.
  2. Temagrupper: Ut ifra hvilket tema du har meldt deg på, vil du bli sendt i en egen temagruppe. Her vil NOKUT-ansatte presentere temaet, før det er åpent for spørsmål og erfaringsdeling.

Det er planlagt fire temaer:

  • Fagområdeakkreditering
  • Kvalitetsarbeid fagskole
  • Studentombud
  • Opptak til fagskoleutdanning

Tid: 24. september, 10.00–11.30
Sted: Zoom

Mer informasjon og detaljert tidsplan kommer.

Kontakt

Om du har spørsmål, kan du kontakte aslaug.louise.slette@nokut.no

PS: Samme dag lanseres Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020. Følg med i våre sosiale medier for mer informasjon.

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen
Total: 0 kr

Del med andre

  • Tid:

    -