Hva er et kvalitetssystem, og hvordan jobbe systematisk med kvalitetsarbeid?

I forbindelse med NOKUTs periodiske tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i 2023 og 2024 arrangerer vi fire digitale seminarer, hver onsdag fra kl. 09.00 til kl. 11.00, hvor vi gir en innføring i kravene som stilles til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og hvor representanter fra sektoren deler erfaringer fra kvalitetsarbeidet ved sin institusjon.

På det første seminaret spør vi hva et systematisk kvalitetsarbeid er for noe og hvorfor universiteter og høyskoler skal holde på med dette. Vi kommer til å presentere intensjonen med et kvalitetsarbeid og kort om de lovmessige rammene og hvordan kravene kan illustreres ved en kvalitetssirkel. Til slutt vil vi si litt om hva det betyr at kvalitetsarbeid skal være "tilpasset institusjonens særtrekk".

Etter pausen får vi presentert eksempler og erfaringer fra sektoren. Foredragsholderne vil fortelle om hvordan institusjonene jobber systematisk med system, dokumentasjon og kvalitetsarbeid.

Vi anbefaler NOKUTs veileder om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning i forkant av seminaret.

Velkommen!

Program:

09.00: Hva er kvalitetsarbeid i høyere utdanning, og hvorfor skal institusjonene holde på med det? Ingvil Urdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

09.25: Pause

09.30: Erfaringer fra sektoren ved:

 • Johnny Berre, seniorrådgiver ved Norges idrettshøgskole
 • Camilla Sønstabø Thorkildsen, seksjonssjef ved Studie- og FoU-seksjonen, Norges musikkhøgskole
 • Harald Aarbakke, førsteamanuensis og tidligere kvalitetsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

10.15: Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne ledet av Eva Refsdal, seniorrådgiver i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT

Om NOKUTs seminarer i september 2022:

Seminarene er spesielt rettet mot ansatte og studenttillitsvalgte som har en rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskoler med akkrediterte studieprogram, men er også åpne for alle som ønsker å få mer kunnskap om kvalitetsarbeid. Seminarene vil foregå digitalt og bestå av foredrag fra NOKUT og erfaringsdeling fra sektoren, etterfulgt av en panelsamtale der deltakerne får mulighet til å stille spørsmål og kommentere.

Kravene som vil bli gjennomgått på dette seminaret igjennom foredrag og eksempler er fra universitets- og høyskoleloven:

 • § 1-6: Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.
 • § 4-3 (5): Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

I mai 2022 gjennomførte NOKUT tre seminarer som også er aktuelle. Her gikk vi igjennom:

 • Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift § 2-1 (2) om periodiske evalueringer
 • NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1 (3) om kontroll av egne studietilbud
 • NOKUTs oppdaterte policydokument om kvalitetsområder, som kan relateres til studietilsynsforskiften § 4-1 (1)

Opptak av disse finner du på vår YouTube-kanal.

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: