NOKUT-frokost i samarbeid med USN: Hvordan skapes utdanningskvalitet på tvers av studiesteder?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og NOKUT har gleden av å invitere til frokostmøte om hvordan utdanningskvalitet skapes, ivaretas og utvikles på tvers av universitetets studiesteder. Møtet finner sted på USNs campus Drammen, i tillegg strømmes det på YouTube og Facebook.

Se frokostmøtet her:

USN har ca. 18 000 studenter fordelt på åtte campuser i to fylker. Størrelsen varierer fra 5 000 studenter på Campus Vestfold til 120 studenter på Campus Rauland. I strategiene sine legger USN stor vekt på samarbeid om både undervisning og forskning med næringsliv og offentlig sektor i regionen.

Noen av spørsmålene vi vil belyse på frokostmøtet er:

  • Hvordan jobber USN for å ivareta og utvikle utdanningskvaliteten på tvers av sine studiesteder?
  • Hvilke utfordringer møter de?
  • Er flercampusinstitusjoner nøkkelen for å sikre desentralisert utdanning av god kvalitet, og hva har universitetsstatusen betydd for fagmiljøene og kvaliteten ved USN?

Møtet starter med en innledning fra NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund, som vil et innblikk i NOKUTs kunnskap om utdanningskvalitet ved flercampusinstitusjoner.

Deretter blir det en samtale med Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning, Hjørdis Hjukse, visedekan utdanning og studiekvalitet, Agnete Andersen Bueie, førsteamanuensis, Julie N. Johnsen, student, og Kim Gjertsen, student. De skal dykke ned i hvordan den gode utdanningskvaliteten skapes og sikres på tvers av studiesteder.

Videre får vi høre hva USN-rektor Petter Aasen tenker om utdanningskvaliteten ved univeristetet, dette vil han diskutere med Kristin Vinje, NOKUT-direktør, Ansgar Ødegård, leder av Forskerforbundet ved USN, og Victor Simonsen, studentleder ved USN. Det vil også åpnes opp for spørsmål fra publikum.

Frokosten står klar fra 7.30 og møtestart er 8.00. Vi ber om at alle som skal delta fysisk på møtet melder seg på.

Del med andre