NOKUT-frokost: Hva kjennetegner god praksis og hvordan får vi det til?

Vi ønsker velkommen til en ny NOKUT-frokost, denne gangen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL)! Sammen setter vi søkelyset på praksis i høyere utdanning.

Sted: HVL, Campus Bergen (Inndalsveien 28, 5063 Bergen)
Dato og tid: Torsdag 17. oktober, 08.00–09.30, frokost serveres fra 07.30

Praksis blir trukket frem som et viktig virkemiddel for å sikre arbeidslivsrelevans for studentene, både i fag med lovpålagt praksis og i fagene det tradisjonelt ikke har vært brukt like mye. Samtidig vet vi at det kan være en vanskelig læringsform å mestre. Det er derfor nyttig å høre fra de som får det til.

HVL har mye erfaring med praksis og har fag med både lang og kort praksistradisjon. Som institusjon har de også jobbet mye med å skape bedre praksis for studentene sine og har også en egen praksissatsing.

På møtet skal vi få høre fra studenter, undervisere og praksissteder. Sammen vil de fortelle hvordan de jobber for å få til god praksis, hva man kan lære av hverandre og hva utfordringene kan være. Vi vil også høre hvordan HVL som institusjon arbeider med dette.

Det siste året har NOKUT innhentet og systematisert kunnskap om praksis i utdanningen. I prosjektet Operasjon praksis er det blant annet sett på utfordringer, gode praksiser og hva som skal må være på plass for å lykkes med praksis. På frokostmøtet presenteres hovedfunn fra prosjektet.

Møtet vil bli strømmet her.

Del med andre