Fagdag: Utenlandsk fag-/svennebrev og fagskoleutdanning – godkjenninger, muligheter og begrensninger

Hva kan du forvente av NOKUT? Hvilke andre muligheter kan du benytte deg av?

De siste årene har det vært en markant økning av utenlandsk arbeidskraft med fagutdanning i Norge. Gjennom kontakt med arbeidsgivere og arbeidstakere har NOKUT merket seg at det er et stort behov for informasjon om godkjenning av utenlandsk fagkompetanse og de utfordringer og muligheter det skaper. Med denne fagdagen ønsker vi å dele informasjon om godkjenningsordningene og innlede en faglig dialog.

Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Program

09.30   Registrering ved resepsjonen

10.00   Velkommen
Helén Sophie Haugen, seksjonssjef for informasjon om utenlandsk utdanning

10.15   Introduksjon av godkjenningsordninger for utenlandsk fagutdanning
Szymon Pawel Wylega og Stine Mari Harildstad, seksjon for godkjenning av fagutdanning

11.00   Er det farlig å ansatte noen som ikke har godkjenning?
Silje Molander, seksjonssjef for godkjenning av fagutdanning

11.30   Lunsj

12.15   Gruppearbeid og tilbakemeldinger

13.15   Pause

13.30   Videre arbeid med godkjenningsordningene
 Silje Molander, seksjonssjef for godkjenning av fagutdanning

13.50   Oppsummering og avslutning

14.00   Vel hjem

Har du spørsmål eller problemstillinger du ønsker å få svar på?

Send gjerne innspillene dine til seksjonen-fagutdanning@nokut.no innen fredag 11.oktober.

Del med andre