Fagdag: Utenlandsk fag-/svennebrev og fagskoleutdanning – godkjenninger, muligheter og begrensninger

Hva kan du forvente av NOKUT? Hvilke andre muligheter kan du benytte deg av?

De siste årene har det vært en markant økning av utenlandsk arbeidskraft med fagutdanning i Norge. Gjennom kontakt med arbeidsgivere og arbeidstakere har NOKUT merket seg at det er et stort behov for informasjon om godkjenning av utenlandsk fagkompetanse og de utfordringer og muligheter det skaper. Med denne fagdagen ønsker vi å dele informasjon om godkjenningsordningene og innlede en faglig dialog.

Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen: www.nokut.no/personvernTotal: 0 kr

Del med andre