Videreutvikling av utdanningen: handlingsrom og endringsmelding

Etter en akkreditering er det viktig å jobbe videre med utdanningens innhold og struktur, dette for å sikre at utdanningene til enhver tid er yrkesrelevant og oppdatert. Vi inviterer alle fagskoler til digitalt seminar 18. november hvor vi ser nærmere på handlingsrommet i dette arbeidet og om endringsmeldinger.

I dette seminaret forteller vi hva dere kan endre, og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for endring og kobling mellom endring og kvalitetsarbeid.

Vi vil også konkretisere hvilke endringer dere må melde til NOKUT før de kan iverksettes, og hvordan dere gjør dette.

Målgruppe for dette seminaret er alle fagskoler.

Spørsmål kan sendes under hele seminaret via i Q&A-knappen nederst på skjermen. Det er også mulig å legge inn spørsmål i påmeldingsskjemaet.

I etterkant av seminaret vil vi sende ut en liten spørreundersøkelse hvor vi ber om tilbakemeldinger på hele seminaret. Vi blir veldig glade hvis du har anledning til å svare på den.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: