Seminar for høyskoler med akkrediterte studietilbud

12. november: Seminar, Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
13. november: Online diskusjonsforum

Foreløpig program for seminar 12. november

09.30    Kaffe/te og registrering

10.00    Innledning v/NOKUT
             Bli kjent i gruppene

10.30    Tema 1: Systematisk kvalitetsarbeid
Temaet knyttes til kapittel 4 i studietilsynsforskriften, samt relevante krav i studiekvalitetsforskriften og UH-loven

11.30    Lunsj

12.30    Tema 2: Fagmiljøets kompetanse – størrelse og sammensetning
Temaet knyttes til § 2-3(1), § 2-3(2) og § 2-3(4) i studietilsynsforskriften

Tema 3: Studietilbudets kobling til forskning og/eller KU og faglig utviklingsarbeid
Temaet knyttes til § 2-2 (6) i studietilsynsforskriften

14.00    Pause (te/kaffe)

14.30    Tema 4: Krav ved akkreditering som høyskole
Temaet knyttes til § 3-1 i studietilsynsforskriften og § 3-5 og § 3-6 i studiekvalitetsforskriften

15.30    Oppsummering og planlegging av diskusjonsforum 13.11

16.00    Vel hjem

Online diskusjonsforum 13. november (gruppevis)

60 minutter | Tema: Det som gruppene selv definerer

Del med andre