Nye rammer for global mobilitet i høyere utdanning

Vi inviterer til webinar fredag 27. november kl. 10–11.30.

Alle påmeldte skal nå ha fått tilsendt en lenke per epost. Om du ikke har fått din, kontakt oss på kristian.bergh@nokut.no

Global studentmobilitet har vært i sterk vekst siden midten av 1990-tallet. Av verdens nesten seks millioner mobile studenter studerer mer enn halvparten utenfor hjemkontinentet sitt. Godkjenning av kvalifikasjoner og utdanning er en viktig forutsetning for å kunne studere i utlandet og finne relevant arbeid – ikke minst blir dette tydelig i kjølvannet av korona-krisen, hvor økt bruk av alternative læringsformer forsterker behovet for fleksible tilnærminger og global samordning i godkjenning av utenlandsk utdanning.

I juni i år ble Norge det første landet til å tiltre UNESCOs nye globale godkjenningskonvensjon. Globalkonvensjonen bygger på og supplerer Lisboakonvensjonen, som Norge forpliktet seg til i 1999. Mens Lisboakonvensjonen regulerer mobilitet innad i Europa og Nord-Amerika, legger den nye Globalkonvensjonen rammene for godkjenning av utdanninger og kvalifikasjoner på tvers av kontinenter og verdensdeler.

I webinaret ser vi nærmere på forholdet mellom Globalkonvensjonen og Lisboakonvensjonen, hva Globalkonvensjonen betyr for NOKUTs godkjenningspraksis og norske høyskoler og universiteters opptak av studenter med utenlandsk utdanning og hvorvidt Globalkonvensjonen medfører utenlandske utdanninger skal vurderes annerledes enn tidligere.

Program

 • NOKUT-direktør Kristin Vinje ønsker velkommen.
 • UNESCO and Academic Mobility
  Peter Wells, UNESCO-sjef for høyere utdanning
 • 20 år med Lisboakonvensjonen
  Sjur Bergan, utdanningssjef i Europarådet
 • Hva betyr Norges tiltredelse av Globalkonvensjonen?
  Andreas Snildal, seniorrådgiver i NOKUT
 • Godkjenning og globalt mobilitet sett fra utlandsstudentenes ståsted
  Morgan Alangeh, ANSA-president
 • Godkjenning og globalt mobilitet sett fra UH-institusjonenes ståsted
  Kaja Schiøtz, seniorrådgiver Universitetet i Oslo
 • Spørsmål og oppsummering

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: