NOKUT-frokost: Globalt kvalifikasjonspass for flyktninger Nytt verktøy for å kartlegge flyktningers kompetanse

Torsdag 21. november ønsker vi velkommen til NOKUT-frokost på Youngs i Oslo. Tema for frokostmøtet er flyktningers tilgang til høyere utdanning og UNESCOs arbeid med å etablere et kvalifikasjonspass for flyktninger.

Globalt er flere titalls millioner mennesker på flukt. Samtidig studerer så få som tre prosent av unge flyktninger ved et universitet. Kan internasjonale kvalifikasjonspass for flyktninger, som kan brukes på tvers av landegrenser, gjøre at flere får tatt i bruk og videreutviklet kompetansen sin? Det er håpet når UNESCO nå arbeider med å lage et globalt kvalifikasjonspass.

Som en respons på migrasjonsstrømmen i 2015 utviklet NOKUT metoden bak kvalifikasjonspassene. Gjennom blant annet intervjuer kartlegges kompetansen til flyktninger som mangler nødvendige papirer.

Kvalifikasjonspassene er en standardisert uttalelse som inneholder informasjon om søkerens høyeste oppnådde kvalifikasjon, arbeidserfaring, språkkompetanse i tillegg til råd og veiledning om veien videre. Ordningen har fått oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser, og Europarådet og UNESCO har satt i gang egne prosjekter med bruk av kvalifikasjonspass.

På frokostmøtet ønsker vi å høre mer om og diskutere hvordan kvalifikasjonspassene kan utvikles og brukes videre, både i et norsk, europeisk og globalt perspektiv.

Vi vil høre fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som skal forklare hvordan regjeringen jobber med dette. Marina Malgina, NOKUTs seksjonssjef for intervjubaserte ordninger, skal gi oss en innføring i bakgrunnen til kvalifikasjonspassene. Vi vil også høre fra Sjur Bergan, leder av utdanningsavdelingen i Europarådet, om European Qualifications Passport for Refugees.

Møtet avsluttes med en panelsamtale med forfatter og samfunnsdebattant Maria Amelie, aktuell med boken Grenseløse gründere, UiO-rektor Svein Stølen, NOKUT-direktør Terje Mørland og Sjur Bergan.

Frokostmøtet varer fra 8.00 til 9.30. Frokost serveres fra 7.30. Møtet vil strømmes her og på Facebooksiden vår.

Del med andre