Informasjon om NOKUTs veiledning for fagskoler

Hvor godt kjenner du NOKUTs veiledningsartikler for fagskoler? NOKUT har flere veiledninger og andre tekster om regelverket på nettsidene våre. I dette webinaret ønsker vi å synliggjøre disse slik at flere kan finne den informasjonen de trenger. Vi vil også gi noen korte presentasjoner av tre temaer vi ofte får henvendelser om.

De siste årene har vi skrevet mange veiledningsartikler om temaer som er relevante for fagskoler og andre som ønsker å starte en fagskole. De fleste er veiledninger i regelverket og svarer på de spørsmålene vi oftest får henvendelser om.

I dette webinaret vil vi vise hvilke veiledninger vi har. I tillegg vil vi gi korte presentasjoner av tre tema som vi ofte får henvendelser om. De tre temaene er

  • styrets ansvar og oppgaver
  • vurderingsordninger
  • godskriving og fritak

Målgruppe for webinaret er alle fagskoler og aktører som vurderer om de skal søke om å bli fagskole.

Spørsmål kan sendes under hele webinaret via i Q&A-knappen nederst på skjermen. Det er også mulig å legge inn spørsmål i påmeldingsskjemaet.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: