Webinar om syklus II i de 5-årige grunnskolelærer-utdanningene Med hovedfokus på masteroppgaven

Hvordan sikrer vi kvaliteten i masteroppgavene og hvordan kan vi sikre alle studenter god veiledning? Hold av 18. mars for å være med på innlegg, diskusjoner og erfaringsdeling.

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt med Eva.Fetscher@nokut.no ved spørsmål.

I mai 2020 lanserte NOKUT sluttrapporten til den internasjonale rådgivningsgruppen for GLU (APT). Mange av anbefalingene fra gruppen satte søkelys på hva en masteroppgave er og kan være, samt forslag til hvordan institusjonene kan sikre studentene god veiledning i arbeidet med masteroppgavene. Se presentasjoner, anbefalinger og hele rapporten.

18. mars 2021 arrangerer NOKUT et heldags webinar i samarbeid med UHRs nasjonale fagorgan for grunnskolelærerutdanning hvor vi setter disse spørsmålene på agendaen.

Vi inviterer UH-ansatte som jobber med GLU-utdanningene, studenter, praksisskoler, andre involverte aktører og alle som er interesserte.

Webinaret foregår på Zoom, og lenke blir sendt ut til de som melder seg på.

Se fullstendig program og presentasjon av foredragsholderne (pdf)

Del med andre

  • Tid:

    -