Avlyst! Utenlandsk fag- og yrkesopplæring – Vedtak og informasjonsbehov Workshop | fagdag

NOKUT inviterer til workshop/fagdag 18. mars. Arrangementet finner sted i lokalene våre på Lysaker.

Målgruppe

Målgruppen er karrieresentre/voksenopplæring, og det vil inviteres både nye deltakere og deltakere fra fagdagen som ble avholdt 15.10.2019.

Tilbakemeldingene fra i fjor viste at det er en stor interesse for disse fagdagene, fordi andelen av utenlandsk arbeidskraft med fagutdanning økt betraktelig i Norge de siste årene.

Gjennom den kontakten vi har med arbeidstakere og arbeidsgivere har vi merket oss at det er et stort behov for informasjon om godkjenning av utenlandsk fagkompetanse og de utfordringer og muligheter det skaper.

Mål

Målet med fagdagen er å bidra med informasjon om godkjenningsordningene og fortsette en faglig dialog. Vi merker oss et stort behov for riktig og tilstrekkelig informasjon om veien videre når en søker mottar en avvisning eller et avslag fra oss. Vi tror at dere som veileder voksne på deres mulige rettigheter og veier innen videregående opplæring vil kunne bidra med verdifulle innspill på dette.

Denne gangen vil fagdagen ha mer fokus på dialog og kunnskapsdeling og vil inneholde kun en kort innledende innføring i godkjenningsordningen vår.

Velkommen.

Programmet vil omfatte følgende tema:

  • Kort presentasjon om NOKUTs godkjenningsordninger.
  • Gjennomgang av endring i vedtakstekster, innspillsrunde.
  • Utveksling av meninger og erfaringer om informasjonsbehov.

Dato: 18. mars
Tid: 10.00–15.00
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288, Lysaker*

* Du kommer enkelt til Drammensveien 288 ved bruk av kollektivtransport. Både busser, tog og flytog stopper på Lysaker. Derfra er det omtrent 10 minutters gange til lokalene våre, som ligger plassert mellom E18 og Sollerudstranda.

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj.

Del med andre