Dagsseminar for akkrediterte høyskoler og universiteter Krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud

NOKUT inviterer til dagsseminar på Thon Hotel Opera i Oslo 9. mars.


Dette seminaret er fulltegnet.


Krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Nasjonale krav til akkreditering av studietilbud og til det systematiske kvalitetsarbeidet er fastsatt i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften (Kunnskapsdepartementet), og i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Mål for seminaret

Målet med seminaret er å informere, diskutere og inspirere. Seminaret skal:

  • gi informasjon og bevisstgjøre om krav til kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud i lov og relevante forskrifter
  • gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom institusjonene, og mellom NOKUT og institusjonene
  • videreutvikle kunnskap om hvordan institusjonene kan følge gjeldende regelverk og utvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid

Arbeidsform

Deltakerne gir innspill på ønskede temaer ved påmelding og er med på å forme programmet. Det legges opp til varierte arbeidsformer med innlegg og erfaringsdeling i grupper og plenum.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle akkrediterte høyskoler og universiteter, uavhengig av bredden i fullmakter. Institusjonene oppfordres til å melde på studentrepresentanter.

Foreløpig program

09.00  Kaffe/te og registrering
09.30  Innledning v/NOKUT | Bli kjent
10.00  Tema 1
11.30  Lunsj
12.30  Tema 2 og 3
14.00  Pause (te/kaffe)
14.30  Tema 4
15.30  Oppsummering og evaluering
15.45  Vel hjem

Påmelding og praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen. Vi vil tilstrebe en jevn fordeling av deltakerplasser, sett opp mot institusjonenes størrelse.

Om seminaret blir raskt fulltegnet, setter vi opp en ekstra seminardag 12. mars.

Kontaktpersoner: Birgitte Ulvevadet og Aslaug Louise Slette

Del med andre