Studietilsynsforskriften for nybegynnere – Digitalt seminar om krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud

NOKUT inviterer til digitalt seminarer 30. mai for dere som er nye innenfor kvalitetsarbeid. Både ansatte og studenter er velkomne til å melde seg på.

Dette er en redigert utgave av møtet.

Presentasjonene som ble brukt finner du her.

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

Seminaret vil ta for seg krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og krav til akkreditering av studietilbud, og se på sammenhengen mellom disse.

Seminaret er rettet mot de som er nye innenfor kvalitetsarbeid, både ansatte og studenter er velkomne til å melde seg på. Det legges opp til varierte arbeidsformer med både innlegg og erfaringsdeling i grupper og plenum.

Program:

09.00: Velkommen

 • Hege Brodahl, seksjonssjef, NOKUT

09.10: Plenum: krav til akkreditering av studietilbud

 • Innlegg ved Camilla Oppegård, seniorrådgiver, NOKUT

Mulighet for å stille spørsmål på Mentimeter

09.30: Diskusjonsgrupper i breakoutrooms: krav til akkreditering av studietilbud.

Grupper på 4–5 deltakere

09.50: Pause

10.00: Plenum: krav til systematisk kvalitetsarbeid med vekt på studietilsynsforskriften § 4-1 (3)

 • Innledning ved Birgitte Ulvevadet og Claudia Lingscheid, seniorrådgivere, NOKUT
 • Innlegg ved Solfrid Kjoberg, leder for avdeling for utdanningskvalitet, Høgskulen på Vestlandet

Mulighet for å stille spørsmål på Mentimeter

10.30: Pause

10.40: Plenum: krav til systematisk kvalitetsarbeid – gjennomgang av alle krav

Innlegg ved Birgitte Ulvevadet og Claudia Lingscheid, seniorrådgivere i NOKUT, om de øvrige kravene til kvalitetsarbeid

Mulighet for å stille spørsmål på Mentimeter

11.05: Diskusjonsgrupper i breakoutrooms: krav til systematisk kvalitetsarbeid

I grupper på 4–5 deltakere

11.25: Pause

11.35: Plenum: oppsummering og 3–2–1-avrunding

Individuell oppgave: tre ting jeg har lært, to ting jeg visste fra før og ett spørsmål jeg har

Plenumsdiskusjon ledet av NOKUT

12.00: Avslutning

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: