Avlyst! Søkerkurs – akkreditering av studietilbud, bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi også gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering. Vi holder søkerkurs tirsdag 12. mai kl. 11.30–15.30 i NOKUTs lokaler på Lysaker*. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud til fristen 15. september og ønsker tilbud om søkerkurs, bes om å ta kontakt med NOKUT via uh-studier@nokut.no senest mandag 27. april. 

Husk å skrive navn og e-post adresse til deltakerne og oppgi hvilket studium dere planlegger å søke om. Dersom det er spesielle tema dere ønsker dekket på kurset, kan dere gjerne beskrive dette i e-posten.

Kurset er gratis og inkluderer mat og drikke. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Vi ber deltakere med allergier eller lignende vi skal ta hensyn til, om å gi oss beskjed.

Viktige dokumenter


NOKUT forventer at deltakerne i forkant av kurset har satt seg inn i følgende:

* Du kommer enkelt til Drammensveien 288 ved bruk av kollektivtransport. Både busser, tog og flytog stopper på Lysaker. Derfra er det omtrent 10 minutters gange til lokalene våre, som ligger plassert mellom E18 og Sollerudstranda.

Del med andre