Søkerkurs – akkreditering av fagskoleutdanning

NOKUT inviterer til søkerkurs for dere som vil søke om akkreditering av fagskoleutdanning. Kurset er primært for dere som planlegger å søke innen søknadsfristen 15. september 2019, men er også åpent for fremtidige søkere og andre eksisterende fagskoler.

Det er gratis å delta på kurset, og lunsj er inkludert. NOKUT dekker imidlertid ikke reise og opphold.

Hvorfor gå på kurset?

Målet med kurset er at dere som søker om akkreditering skal bli bedre til å skrive gjennomarbeidede og gode søknader. For at en fagskoleutdanning skal kunne bli akkreditert av NOKUT, skal alle kravene i kapittel 3 i fagskoletilsynsforskriften være tilfredsstillende oppfylt. Vi vil legge særlig vekt på de kravene som vi av erfaring vet at mange søkere har problemer med. I tillegg håper vi at dere får en bedre forståelse for kravene til fagskoleutdanning, og at søkerkurset dermed kan støtte dere i arbeidet deres med å heve kvaliteten på utdanningene deres.

Program og mer informasjon om innholdet i kurset vil bli publisert nærmere kursdagen.

Forberedelse

Vi legger opp til at dere skal delta aktivt under kurset. Derfor er det viktig at dere forbereder dere ved å sette dere inn i:


Vi jobber for tiden med å oppdatere veiledningene våre. De nye versjonene vil bli lagt ut så snart de er klare.

Spørsmål og innspill

Hvis dere har praktiske spørsmål eller innspill til problemstillinger som er relevante for kurset, kan dere kontakte oss på e-post.

Gode innspill fra dere gir bedre søkerkurs!

Veiledningsmøte for nye søkere

NOKUT tilbyr veiledningsmøter til nye søkere som planlegger å søke om akkreditering av fagskoleutdanning. Målet er å gi deltakerne en bedre forståelse av kravene som stilles, og hva som må til for at en søknad går til videre saksbehandling. Det er ønskelig at representanter for både administrasjon og fagmiljøet deltar.

Tilbudet gjelder kun for nye søkere uten akkrediterte studietilbud. For å få mer informasjon om veiledning kan dere kontakte oss på e-post.

Del med andre