Periodiske evalueringer av studieprogram

Hvordan organiserer høyskoler og universiteter periodiske evalueringer av studieprogram? På seminaret ønsker vi å gi et innblikk i hvordan sektoren jobber med dette, og hva slags ordninger som finnes.

Dato: 31. mai
Tid: 09.00–11.00
Sted: Zoom (lenke sendes per e-post i forkant)
Påmeldning nederst på siden.

Ifølge Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift §2-1 (2) skal alle universiteter og høyskoler gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. På seminaret skal vi gi et innblikk i hvordan ulike institusjoner i sektoren arbeider med periodiske evalueringer.

Fra 2017 til våren 2022 har NOKUT gjennomført over 20 tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved universiteter og høyskoler,og studiekvalitetsforskriften §2-1(2) er et av kravene institusjonene må dokumentere under tilsynet. Institusjonene har ulike tilnærminger til kravet og har laget forskjellige typer ordninger. For eksempel er noen ordninger knyttet til den interne kontrollen av studietilbudene, mens andre ordninger har fokus på utvikling og det faglige innholdet. Tilsynene viser også stor variasjon i hvor langt institusjonene har kommet i å utvikle ordningen, og i hvordan de ser kravet om periodiske evalueringer i sammenheng med andre krav.

Vi har invitert tre ulike institusjoner til å fortelle hva slags ordning de har utviklet i kvalitetsarbeidet sitt, og på seminaret vil vi utforske hva slags muligheter og utfordringer institusjonene har for å få til gode og nyttige evalueringer av studietilbudene sine.    

Seminaret er aktuelt for alle som er interessert i kvalitetsarbeid, f.eks. ansatte som arbeider med utdanningskvalitet til daglig, utdanningsledere på ulike nivåer og studenttillitsvalgte.  

Hele seminaret vil foregå i plenum og vil bestå av innlegg fra NOKUT etterfulgt av en panelsamtale, der deltakerne vil ha mulighet til å stille spørsmål og kommentere. 

Program

09.00: Velkommen

09.05: Tilsyn med periodiske evalueringer av studieprogram – en kvalitetsoppsummering,

 • ved Marie Christine Boilard, seniorrådgiver i analyseavdelingen i NOKUT

09.30: Ordninger og erfaringer fra sektoren ved:

 • Johnny Berre, seniorrådgiver ved Norges idrettshøgskole
 • Kristofer Henrichsen,seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger
 • Hedvik Bergem, seniorrådgiver ved Høgskolen i Østfold

10.15: Diskusjon, kommentarer og erfaringer fra deltakerne

 • ledet av Frøydis Maurtvedt, seniorrådgiver i tilsynsavdelingen i NOKUT

 
Om studiekvalitetsforskriften §2-1(2):

Påmeldingskjema

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjonTotal: 0 kr

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: