NOKUT-frokost: Hvordan skaper vi gode fagmiljøer?

Velkommen til ny NOKUT-frokost torsdag 9. mai!

Se frokosten direkte

Denne gangen spør vi:

  • Hvordan kan vi skape solide fagmiljøer i norsk høyere utdanning, der undervisere, studenter og fagenes egenart ivaretas?
  • Er det kun forskere som bør undervise i høyere utdanning, eller er det vel så viktig at undervisere har praktisk erfaring fra arbeidslivet?

Vi lanserer en rykende fersk rapport om fagmiljø og utdanningskvalitet. Med denne rapporten vil vi bidra til å øke forståelse av hva et godt fagmiljø er og samtidig igangsette en debatt om hvordan fremtidens fagmiljø bør se ut.

Åsne Kalland Aarstad og Stephan Hamberg, to av rapportens forfattere, vil presentere noen av hovedfunnene sine. De vil se på hva vi vet om "det gode fagmiljøet", hva underviserne mener er viktig samt hva NOKUT og institusjonene i fellesskap kan gjøre for å skape gode fagmiljøer for fremtiden.

Hvem kommer?

Vi har som vanlig med oss representanter fra universitetene og høyskolene. Denne gangen vil følgene personer dele sine perspektiver og erfaringer:

  • Petter Aasen (rektor, Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Tor Egil Førland (instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo)
  • Vibeke Bjarnø (påtroppende instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet)
  • Ronny Kjelsberg (universitetslektor ved Institutt for fysikk, NTNU)
  • NOKUT-direktør Terje Mørland

Arrangementet finner sted på Kulturhuset og varer fra 8.00 til 9.30. Frokost serveres fra 7.45.

Vel møtt!

Del med andre