Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud, bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering. Vi holder søkerkurs fredag 13. mai 2022 kl. 09.00–12.00. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud og som ønsker å delta på søkerkurs, må melde seg på innen fredag 6. mai.

Kurset er gratis.

Viktige dokumenter

Viktige lover og forskrifter:

Del med andre

  • Start:

  • Slutt:

  • Påmeldingfrist: