Avlyst! Regelverksseminar for fagskoler

NOKUT inviterer til dagsseminarer om regelverk for fagskoler. Seminarene finner sted i Oslo (Thon Hotel Opera) mandag 8. juni og Bergen (Thon Hotel Rosenkrantz) torsdag 11. juni.

Målgruppe

Målgruppen er alle fagskoler, men merk at for private fagskoler har vi et eget regelverksseminar ved Thon Hotel Opera onsdag 17. juni.

Mål for seminaret

Målet med seminaret er å informere, diskutere og veilede. Seminaret skal:

  • gjøre dere kjent med og bevisste på krav i regelverket
  • gi dere mulighet til å dele kunnskap og erfaring dere imellom og mellom dere og NOKUT
  • gi rom for diskusjon om hvordan fagskolene best kan følge regelverket og utvikle sine utdanningstilbud

Regelverk for akkreditering og drift av fagskoleutdanning

Fagskolesektoren styres blant annet av disse regelverkene:

Fagskolene har ansvar for at tilbudene deres er i samsvar med regelverket som gjelder. NOKUT sikrer dette gjennom akkreditering og tilsyn, og gir veiledning om hvordan regelverket skal forstås og oppfylles.

Arbeidsform

NOKUT legger opp til varierte arbeidsformer med innlegg og erfaringsdeling i grupper og plenum.

Foreløpig program

Vi ønsker innspill til hvilke krav i regelverket dere ønsker at skal være tema på seminaret. I påmeldingsskjemaet er det en egen boks for dette.

09.00 Kaffe/te og registrering
09.30 Innledning v/NOKUT | Bli kjent
10.00 Tema 1
11.30 Lunsj
12.30 Tema 2 og 3
14.00 Pause (te/kaffe)
14.30 Tema 4
15.30 Oppsummering og evaluering
15.45 Vel hjem

Påmelding og praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen. Dere kan melde på så mange dere vil, men i første omgang er det først til mølla for to plasser per fagskole. Dersom det er ledige plasser etter at fristen er gått ut, vil tilby disse til øvrige påmeldte. Når vi fordeler eventuelle ekstra plasser, vil vi blant annet ta hensyn til fagskolens størrelse.

Oslo

Sted: Thon Hotel Opera
Dato: mandag 8. juni

Bergen

StedThon Hotel Rosenkrantz
Dato: torsdag 11. juni

Påmeldingsfristen for begge seminarene er 23. mars.

Kontaktfagskole@nokut.no

Del med andre

  • Start:

  • Slutt:

  • Påmeldingfrist: