NOKUT-frokost: Hva skal til for å skape god kvalitet i høyere utdanning over hele landet?

Velkommen til NOKUT-frokost på Mesh Youngstorget torsdag 16. juni. Temaet er kvalitet i desentralisert utdanning.

En viktig ambisjon for regjeringen er å skape gode utdanningstilbud i hele landet. NOKUT skal på sin side sikre og fremme kvalitet og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i utdanningene. I dette arbeidet skal NOKUT bistå høyskolene og universitetene og stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene.

Vi spør:

  • Hva skal til for å skape, ivareta og videreutvikle god utdanningskvalitet over hele landet?
  • Hvilken rolle kan og bør NOKUT spille for å realisere dette?
  • Og hva vil regjeringen gjøre for å nå sine ambisjoner?

På frokostmøtet skal vi få høre hva NOKUT vet om hva som skaper kvalitet i utdanning. Videre blir det en samtale med Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, om hvordan de jobber for å gi studentene gode utdanninger.

Møtet avsluttes med en panelsamtale med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, UHR-leder og UiA-rektor Sunniva Whittaker, NSO-leder Tuva Todnem Lund, NOKUT-direktør Kristin Vinje og Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT.

Arrangementet holdes på Mesh Youngstorget i Oslo og strømmes på NOKUTs nettsider. Dørene åpner 7.30, og møtet varer fra 8.00 til 9.30.

Dersom du har spørsmål kan du sende en epost til peter.brandstrup@nokut.no.

Del med andre