Digitalt seminar for fagskolesektoren – Om pedagogisk bruk av læringsutbyttebeskrivelser

Vi inviterer til digitalt seminar for fagskolesektoren, med Arild Raaheim og NOKUT

Sted: Zoom
Tid: 1. juni klokken 12–14
Påmeldingsfrist: 27. mai

Hva?

Læringsutbyttebeskrivelsene er hjemlet i forskrift og regulerer derfor handlingsrommet fagskolene har til å utforme og bruke disse. I dette webinaret ønsker vi å se mer på pedagogisk bruk av læringsutbyttebeskrivelser. Hvordan kan studentene bruke dem både når de velger utdanning og mens de studerer, hvordan kan undervisere bruke dem for å planlegge undervisningsopplegget og velge gode vurderingsordninger, og hvordan kan man få frem studentenes endelige kompetanse slik at de forteller arbeidsgiver hva kandidatene kan? Arild Raaheim, professor ved UiB, kommer og deler av sin kunnskap om meningsbærende samsvar mellom undervisning, læringsutbytte og vurderingsform.

Målgruppe

  • Etablerte fagskoler som skal lage nye utdanningsprogrammer
  • Fagskoler som har behov for kunnskapspåfyll
  • Nye aktører som vil starte sin første fagskoleutdanning

Seminaret er særlig relevant for disse målgruppene, men andre aktører er også velkommen.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: