Digitalt seminar for fagskolesektoren – Om NKR og læringsutbyttebeskrivelser

Hva?

På dette digitale seminaret vil vi snakke om læringsutbytte som kvalitetsområde.

 • Hvordan er læringsutbyttebeskrivelser regulert gjennom regelverket?
 • Hvilke forventninger har vi til fagskolens arbeid, og måter å jobbe med utdanningskvalitet på?
 • Hvordan kan kvalifikasjonsrammeverket (NKR) og EQF brukes som mobiliseringsverktøy?
 • Hvordan kan man systematisk jobbe med å lage gode læringsutbyttebeskrivelser?

Disse spørsmålene representerer hovedtemaene for dette arrangementet. Mer informasjon og agenda kommer.

Målgruppe

 • Etablerte fagskoler som skal lage nye utdanningsprogrammer
 • Fagskoler som har behov for kunnskapspåfyll
 • Nye aktører som vil starte sin første fagskoleutdanning

Seminaret er særlig relevant for disse målgruppene, men andre aktører er også velkommen.


EU-logo

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: