Digitalt seminar for fagskolesektoren – Om kvalitetsarbeid

Hva?

På dette seminaret vil vi gå gjennom utvalgte krav (blant annet mål og involvering) til system for kvalitetssikring, men også hvordan systemet skal brukes som et verktøy for kvalitetsarbeidet når utdanningene er i drift. Disse kravene er nedfelt i fagskoletilsynsforskriften kapittel 4. Mer informasjon og agenda kommer.

Målgruppe

Det digitale seminaret er i hovedsak rettet mot nye søkere som ikke tilbyr akkreditert fagskoleutdanning. Institusjoner som allerede tilbyr fagskoleutdanning er også velkommen for å få en grunnleggende innføring i kravene (for eksempel uerfarne administrativt eller faglig ansatte). Dette seminaret vil være interaktivt, og derfor har vi satt en grense på maks 20 deltakere.

Forberedelser:

Send gjerne inn spørsmål du ønsker vi skal ta opp på seminaret innen 27. mai 2021. Bruk eget felt i påmeldingsskjemaet til dette.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: