Digitalt fagseminar om læring, vurdering og karakterer i anatomi, fysiologi og biokjemi

NOKUT inviterer til fagseminar om læring og vurdering i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) fredag 11. juni, kl. 9.00–12.30.

NOKUT arrangerer nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) i sykepleie. Dette gir oss en unik mulighet til å sammenlikne eksamensresultater. Vi har med nasjonale data og eksamensresultater i AFB analysert hva som kan forklare forskjeller i studentenes karakterer og prestasjon i emnet. Denne analysen vil lanseres på seminaret. Ulike undervisere og emneansvarlige vil også presentere både hvordan de benytter nasjonal deleksamen for utvikling og konkrete eksempler på hvordan de jobber med undervisning og læring i AFB.

Målet med seminaret er å inspirere, diskutere og dele erfaringer og kunnskap om undervisning og læring i AFB. Seminaret skal:

 •  gi innsikt i analyser og kunnskap fra sammenliknende data gitt fra nasjonal deleksamen
 • gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom institusjonene, og mellom NOKUT og institusjonene
 • videreutvikle kunnskap om hvordan stimulere til læring og god kvalitet i undervisningen i AFB

Seminaret er åpent for alle interesserte. Det er rettet mot administrative, undervisere og emneansvarlige i AFB samt alle andre med interesse for sykepleieutdanning.

Plattform: Zoom (lenke sendes til e-posten du oppgir i påmeldingsskjemaet)

Påmeldingsfristen har gått ut. Ta kontakt med Helen Bråten hvis du har spørsmål.

Foreløpig program

09.00 Velkommen

 • Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør NOKUT

09.05 Presentasjon og lansering av rapporten: Hva forklarer forskjeller i studentenes eksamensprestasjoner i AFB?

 • Rapporten presenteres av Magnus Haakens, prosjektleder og Hilde Karlsen, seniorrådgiver, NOKUT
 • Kommentar til rapporten og funn ved Unni Knutstad, førsteamanuensis ved OsloMet og medforfatter av blant annet artiklene:
  Teaching bioscience to nursing students – what works?. Nursing Open. Vol. 8 (2020).
  The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 27.(2018)

10.15 Hvordan kan nasjonal deleksamen i AFB bidra til utvikling? Eksempler fra ulike institusjoner

 • Heidi Kristine Grønlien, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
 • Magnus Ingebrigtsen, stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet
 • Diskusjoner i grupper: hvordan benytte data og kunnskap til utvikling av undervisning og læring?

11.00 Pause

11.15 Læring og undervisning i AFB. Hva gjøres for å engasjere studentene? Hva skaper god læring?

 • Kent Hanssen, studentnestleder i Norsk sykepleierforbund: Hva mener studentene fungerer bra og gir god læring?
 • Jørn Hustad, Førstelektor og anestesisykepleier ved Universitetet i Agder
 • Hege Jansen Skavern, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet
 • Diskusjoner i grupper: Hva skaper god læring?

12.15–12.30 Oppsummering: spørsmål og avslutning

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: