Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud: bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering.

Vi holder digitalt søkerkurs torsdag 19. januar klokken 10–12 for institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud til fristen 1. mars 2023 eller 15. september 2023. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Det er gratis å delta på kurset.

Viktige dokumenter

Viktige lover og forskrifter:

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: