Seminar om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til studietilbudene

Seminaret vil finne sted på Thon Hotel Opera (Rigoletto) 30. januar og tar for seg noen av kravene som stilles til studietilbud.

OBS! Seminaret er fullbooket, men du kan sette deg på venteliste i tilfelle noen trekker seg.


Se program

Om seminaret

Når universiteter og høgskoler oppretter studietilbud må de oppfylle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Hvordan skal institusjonene sørge for at de gjør dette, og hvordan kan det dokumenteres? Det er hovedtemaet for seminaret. Dette seminaret vil gå i dybden på enkelte deler av kapittel 2 i studietilsynsforskriften. Seminaret retter seg mot universiteter og høyskoler som kan opprette studietilbud uten å søke NOKUT om akkreditering, med andre ord selvakkrediterende institusjoner. 

Temaene for dette seminaret er:

  • Faglig ledelse
  • Læringsutbyttebeskrivelser
  • Fagmiljø – generelt og i et campus-perspektiv

Mål for seminaret

Seminaret skal

  • bevisstgjøre om ansvaret ved å være selvakkrediterende
  • bevisstgjøre og veilede om studietilsynsforskriften
  • bidra til erfaringsutveksling rundt det å arbeide med kravene til studietilbud

Målgruppe

Ansatte fra selvakkrediterende institusjoner som

  • utøver faglig ledelse på studietilbudsnivå
  • arbeider med læringsutbytte og/eller kvalitetssikring av fagmiljø på studietilbudsnivå
  • har ansvar for kvalitetssikring og faglig utvikling på studietilbudsnivå
  • er studenttillitsvalgte

Arbeidsform

Vi ønsker å høre erfaringene deres om arbeidet med studietilbudene. Seminaret vil derfor involvere alle deltakerne i diskusjoner og gruppearbeid. Vi forventer at deltakerne har satt seg inn i kapittel 2 i studietilsynsforskriften før de kommer på seminaret.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.

Kontaktperson: Eirin Kristiansen

Det er et begrenset antall plasser på seminaret. Det er derfor fint om de ulike institusjonene gjør en vurdering på hvem som bør delta. Hvis det blir stor pågang fra enkelte institusjoner, kommer vi til å begrense antall plasser hver institusjon får og be dere prioritere hvem som skal delta.

Del med andre