Hvordan kan NOKUT være til nytte? Et webinar for deg som veileder brukere med utenlandsk kompetanse

Vi inviterer til webinar 19. januar kl. 13–14. Hovedfokuset er å vise deg hvordan NOKUT kan være en ressurs når du skal finne ut hvilke muligheter brukerne har til arbeid og utdanning i Norge.

Første del er tenkt som en gjennomgang av NOKUTs tilbud for deg som veileder brukere – andre halvdel er satt av til å svare på spørsmålene dine.

Program

Del 1: 30 minutter

– Hvordan kan NOKUT være til hjelp når du jobber med brukere?

– Bruker vil jobbe – har NOKUT relevante tjenester?

– Hvordan finner du ut om brukers yrke er lovregulert i Norge?

– NOKUT godkjenner lærere og styrere/pedagogiske ledere

– NOKUTs frivillige godkjenningsordninger – når og hva kan de brukes til:

 • Generell godkjenning av høyere utdanning
  – Hva inneholder et vedtak fra NOKUT?
  – Intervjubasert ordning for søkere som mangler dokumenter eller der dokumentasjon ikke kan verifiseres
  – Verifisering av tidligere vedtak
  – Turbovurdering og råd
 • NOKUTs godkjenning av fagskolestudier
 • NOKUTs godkjenning av 22 fag- og svennebrev fra enkelte land

– Hva gjør man med fagbrev som ikke faller inn under NOKUTs godkjenningsordning? 

– Eksempler/caser

– Hvordan kan NOKUT være tilgjengelig for deg i arbeidshverdagen din?

– Bruker vil studere – har NOKUT relevante tjenester?

 • Begynne på en ny utdanning
 • Ta utdanning på nytt i Norge
 • Fortsette en utdanning på høyere nivå

Del 2: 30 minutter

– Spør oss!

Når: Onsdag 19. januar kl 13.00–14.00
Plattform: Zoom (lenke sendes i forkant av webinar)
Språk: Norsk

Del med andre

 • Sted:

  Zoom
 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: