Digitalt søkerkurs – akkreditering av studietilbud: bachelor og master

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. På søkerkurset vil vi gå gjennom akkrediteringsprosessen og kravene til akkreditering. Vi holder søkerkurs torsdag 28. januar 2021 kl. 09.00–12.00. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud og som ønsker å delta på søkerkurs, må ta kontakt med NOKUT via uh-studier@nokut.no senest torsdag 21. januar. Husk å skrive navn og e-postadresse til deltakerne og oppgi hvilket studium dere planlegger å søke om. Dersom det er spesielle tema dere ønsker dekket på kurset, kan dere gjerne beskrive dette i e-posten.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil dere få en bekreftelse på deltagelse og tilsendt lenke til kurset.

Kurset er gratis.

Viktige dokumenter

NOKUT forventer at deltakerne har satt seg inn i:

Del med andre

  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: