NOKUT-frokost: Lansering av Studiebarometeret

Tirsdag 8. februar legger NOKUT frem resultatene fra Studiebarometeret, Norges største studentundersøkelse. Undersøkelsen gir oss et unikt og viktig innblikk i studentenes syn på studiekvaliteten.

Over 30.000 studenter fra alle landets høyskoler og universiteter har svart på spørsmål om hvordan de opplever kvaliteten på studieprogrammet sitt, og hvilken innvirkning koronasituasjonen har hatt. På frokostmøtet blir resultatene presentert og forklart.

Vi har også med oss Crina Damsa, visedekan for innovasjon og digitalisering ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. Hun har forsket på overgangen fra fysisk til digital undervisning under pandemien og skal fortelle oss mer om sine funn. I tillegg blir det samtaler med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, NSO-leder Tuva Todnem Lund, UHR-leder og UiA-rektor Sunniva Whittaker og NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Arrangementet holdes på DOGA og blir strømmet på NOKUTs nettsider og Facebook-side. Frokost serveres fra 7.30 og programmet starter 8.00 og varer til 9.30. Samtidig vil rapporten og resultatene fra undersøkelsen publiseres på NOKUT.no og Studiebarometeret.no.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år og sendes ut til 2.- og 5. års-studenter fra alle norske høyskoler og universiteter. Dette er niende gang undersøkelsen gjennomføres.

Del med andre