NOKUT-frokost: Årets dom fra studentene er klar

For sjette gang er vi klare til å presentere studentenes dom over utdanningskvaliteten sin.

Se frokosten direkte

Et nytt tema i årets utgave av Studiebarometeret er overgangen mellom videregående nivå og høyere utdanning.

 • Mener de som studerer i dag at de var godt nok forberedt for en høyere akademisk utdanning?
 • Opplever de at videregående opplæring har gitt de evnen til kritisk tenking og selvstendig læring?
 • Kan de samarbeide med andre, og hva med den akademiske tekstforståelsen og skriveferdighetene?

Dette er noen av spørsmålene vi har stilt studentene i årets undersøkelse. Resultatene bryter vi blant annet ned på fagfelt, utdanningsinstitusjon og studieprogram.

Hvem kommer?

Til frokosten kommer blant annet statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø, direktør i NOKUT Terje Mørland, leder av NSO Håkon Rangaard Mikalsen og prorektor for utdanning ved OsloMet Nina Waaler. I tillegg kommer ansatte og studenter fra grunnskolelærer- og ingeniørutdanningene ved OsloMet.

Hva spør vi studentene om?

Vi har også spurt studentene om hvor fornøyde de er med:

 • undervisning og veiledning,
 • praksis og arbeidslivsrelevans
 • læringsutbytte
 • eget engasjement, studieinnsats og motivasjon
 • undervisnings- og arbeidsformer

Sted: Kulturhuset

Frokosten blir strømmet.

Kort om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør studentene om deres oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På Studiebarometeret.no kan du enkelt finne:

 • studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
 • sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
 • se utvikling over tid for et studieprogram

Del med andre