Godkjenning av pedagogiske ledere og styrere med utdanning fra utlandet

Ansetter du pedagogisk personale i barnehage? Er du selv utdannet barnehagelærer i et annet land? Eller veileder du personer som har utdanning og kvalifikasjon fra utlandet og som ønsker å jobbe innenfor disse yrkene i Norge?

Den 16. februar holder NOKUT et webinar om godkjenning av yrkeskvalifikasjonene styrer og pedagogisk leder i barnehage. Webinaret er gratis og holdes via Zoom.

Dette er noen av spørsmålene vi løfter:

  • Når trenger man godkjenning?
  • Er yrkesgodkjenning noe annet enn generell godkjenning av høyere utdanning?
  • Kan man jobbe uten godkjenning?
  • Hva betyr Brexit for de som er utdannet i Storbritannia?
  • Hvor kan man henvende seg for ulike spørsmål?

På slutten av webinaret vil det være rom for å stille spørsmål.

Når: Onsdag 16. februar 13.00–14.00
Plattform: Zoom (lenke sendes i forkant av webinar)
Språk: Norsk

Del med andre

  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: