Søkerportalen for godkjenning av utenlandsk utdanning stenger midlertidig

1. januar 2023 flytter NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I fobindelse med dette må vi stenge søkerportalen en periode. Les mer om hva dette betyr for deg som søker.

Del med andre

  • Start:

  • Slutt: