NOKUT-frokost: Lansering av Underviserundersøkelsen 2021

Torsdag 2. desember legger NOKUT frem resultatene fra underviserundersøkelsen 2021, der over 7.000 undervisere ved norske høyskoler og universiteter har svart på spørsmål om arbeidshverdagen sin.

Målet med underviserundersøkelsen er å få mer innsikt i undervisernes arbeidssituasjon. Vi vil vite mer om hvordan de jobber med undervisning og læring, hva slags prioriteringer og avveininger de gjør og hvilke muligheter og hindringer de møter.

På frokostmøtet blir det først en presentasjon av resultatene fra undersøkelsen, deretter skal vi høre fra de dette gjelder, nemlig underviserne selv. Vi har med oss Hannah Løke Kjos, stipendiat ved UiO, Tone Dahl-Michelsen, førsteamanuensis ved OsloMet, og Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved USN. De skal gi oss et innblikk i sin underviserhverdag og dele sine erfaringer med oss.

Videre får vi høre hva Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, tenker om funnene fra undersøkelsen. Til slutt blir det en panelsamtale med statssekretæren, Guro Lind, leder av Forskerforbundet, Solveig Kristensen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, og NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Arrangementet avholdes på Mesh i Møllergata 6 i Oslo. Dørene åpner og frokost serveres klokken 7.30, møtet starter 8.00 og varer til 9.30. Det vil også bli strømmet på Facebook og YouTube. Vi ber om at alle som ønsker å delta fysisk husker å melde seg på.

For mer informasjon om arrangemetet, kontakt Peter Brandstrup.

Påmelding – NOKUT-frokost

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjonTotal: 0 kr

Del med andre