NOKUT-frokost: Hvordan står det til med lektorutdanningene?

Den siste tiden har NOKUT sett nærmere på landets lektorutdanninger. Onsdag 4. desember legger vi frem funnene og inviterer til frokostmøte for å høre mer om tilstanden på utdanningene.

Kartleggingen NOKUT har gjort viser at det er utfordringer knyttet til lav fullføringsgrad, administrativ tilrettelegging og praksisopplæring. Det er også store variasjoner i studieprogrammenes design og i hvordan ansvaret for utdanningen er fordelt internt på institusjonene.

Hva skyldes utfordringene? Og hva kan gjøres for å bedre situasjonen? Vi gleder oss til å løfte diskusjonen på frokostmøtet.

På møtet vil du få forklart funnene fra NOKUTs ferske kartlegging. I tillegg har vi med oss Rita Helgesen, leder av Lektorlaget, Tor Egil Førland, leder av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, Torberg Falch, leder av Institutt for lærerutdanning på NTNU, Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene, Synnøve Aas Gulvik, rektor ved Bjerke VGS, Henreiette Sandberg, leder av Lektorstudentene, og Terje Mørland, administrerende direktør i NOKUT.

Frokostmøtet finner sted på Kulturhuset i Oslo sentrum. Møtet varer fra 8.00 til 9.30, frokost serveres fra 7.30. Som alltid strømmes frokostmøtet på NOKUT.no og Facebook.

Høyt opptaksnivå, lav fullføring (pdf)

Del med andre