Lektorstudentene og jakten på profesjonsidentiteten Et NOKUT-webinar av og for lektorstudenter

NOKUT, Pedagogstudentene og Lektorstudentene inviterer til webinar om lektorstudentenes identitet og tilhørighet.

Her kan du se opptak av webinaret

Her finner du notater fra gruppediskusjonene

3. desember 11.00–12.45 på Zoom (meld deg på for å motta lenke)

Lektorstudenter studerer pedagogikk, fagdidaktikk og to ulike disiplinfag på campus og har praksisopplæring i skolen. Gjennom studieløpet møter de derfor ulike faglige, sosiale og profesjonsfellesskap, og dette kan by på både muligheter og utfordringer. Lektorstudentene kan oppleve at de får større faglig tyngde av å ta disiplinfag sammen med disiplinstudentene. Men de kan også oppleve at de dras i alle retninger, eller at de blir sett på som "B-studenter".

I dette webinaret ønsker vi å løfte frem lektorstudentenes stemmer og belyse utfordringer og tiltak fra deres perspektiver.

 • Hvorfor er tilhørighet ofte vanskelig i lektorutdanningene?
 • Finnes det egentlig en lektoridentitet? Og er den i så fall noe annet enn en læreridentitet?

Dette er det første arrangementet i NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8–13. Evalueringen skal gi ny kunnskap om kvaliteten i lektorutdanningene og bidra til videre utvikling. Vi håper du vil melde deg på og bidra i diskusjonen!

Selv om dette er et webinar for lektorstudenter, tror vi også innholdet vil være nyttig for ansatte ved lektorutdanningene. Vi tar derfor opptak av alle plenumssesjoner, slik at de kan publiseres på nett.

Program

11.00 Velkommen og introduksjon

 • Utfordringer og tiltak
  – Innlegg fra Martha K. Birkeland, leder i Curriculus linjeforening ved UiA
  – Innlegg fra Jonas Bakken, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • Gruppediskusjoner om lektorstudentenes opplevelser
  Utfordringer, tiltak og forslag til videre utvikling

12.00 Pause

12.10 Debatt om identitet og tilhørighet i lektorutdanningene

Med Ane Krogsæter Aarre (assisterende rektor ved Persbråten videregående skole i Oslo), Lyanne Skar-Lentze (leder for Lektorstudentene), Gørill Warvik Vedeler (faglig leder lektorutdanningen for trinn 8–13 ved UiT) og Iril Myrvang Gjørv (nestleder i Pedagogstudentene).

Del med andre

 • Tid:

  -
 • Påmeldingfrist: