NOKUT-frokost: Trenger vi en tillitsreform i høyere utdanning?

NOKUT har igjen gleden av å invitere til et spennenende frokostmøte. Denne gangen setter vi søkelyset på tillit, autonomi og styring i høyere utdanning.

Vi spør:

  • Hva slags styring legger til rette for at høyskolene og universitetene kan tilby utdanninger av best mulig kvalitet?
  • Hvordan er egentlig den faglige autonomien til utdanningsinstitusjonene i dag
  • Er det behov for en tillitsreform i høyere utdanning?

Bakgrunnen er at universitets- og høyskolelektorer har stilt seg kritiske til styringstrykket i sektoren. Samtidig mener flere politiske partier at det trengs en tillitsreform i høyere utdanning, og i vår kom regjeringens styringsmelding, hvor det slås fast at institusjonene skal styres mer i det store og mindre i det små. Parallelt med dette pågår det en debatt om desentralisert utdanning, der det blir diskutert om det er politikere som skal avgjøre hvor høyskolene og universitetene skal ha utdanningstilbudene sine. For NOKUT er det særlig interessant å trekke frem kvalitetsperspektivet i disse debattene.

Til å diskutere dette har vi med oss studenter, politikere og ledere fra universitets- og høyskolesektoren.

Frokostmøtet finner sted i Oslo sentrum og strømmes på nokut.no. Det starter 8.00 og er ferdig 9.30. Mer informasjon og program kommer senere.

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles kun med de av samarbeidspartnerne våre som trenger disse for å utføre sine respektive oppdrag. Sjekk personvernerklæringen vår for mer informasjon
Total: 0 kr

Del med andre

  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: