Søkerkurs – akkreditering av studietilbud 1. og 2. syklus

NOKUT tilbyr veiledning til institusjoner som planlegger å søke akkreditering av studier de selv ikke har fullmakt til å etablere. Målet med søkerkurset er å gi deltakerne forståelse for kriteriene som stilles til et akkreditert studietilbud i studietilsynsforskriften. På søkerkurset vil vi også gå igjennom selve akkrediteringsprosessen.

Institusjoner som planlegger å søke om akkreditering av nye studietilbud til fristen 15. september og ønsker tilbud om søkerkurs, bes om å ta kontakt med NOKUT via uh-studier@nokut.no senest torsdag 11. april. Søkerkurset vil holdes 26. april kl. 11.30–15.30 i NOKUTs lokaler på Lysaker*. For helt nye søkere vil vi tilby individuelle søkermøter.

Deltakelse på kurset er gratis og inkluderer bespisning. Institusjonene må selv dekke reise og opphold. Vi ber deltakere med allergier eller lignende vi skal ta hensyn til, om å gi oss beskjed.

Viktige dokumenter


NOKUT forventer at deltakerne i forkant av kurset har satt seg inn i følgende:

* Du kommer enkelt til Drammensveien 288 ved bruk av kollektivtransport. Både busser, tog og flytog stopper på Lysaker. Derfra er det omtrent 10 minutters gange til lokalene våre, som ligger plassert mellom E18 og Sollerudstranda.

Del med andre