Overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler

Studenter som ønsker alternative veier gjennom utdanningssystemet, bør ha mest mulig forutsigbare og hensiktsmessige overganger. Det bør derfor etableres gode rutiner for overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanninger.

NOKUT arrangerer i samarbeid med Diku et webinar med veiledning i søknadsplattformen Espresso og i regelverket knyttet til overgangsordninger.

Diku lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

I webinaret får du tips og råd om hvordan man bruker søknadsplattformen Espresso til å søke.

NOKUT har fått i oppdrag å tilrettelegge for veiledning av fagskoler, høyskoler og universiteter som ønsker å etablere overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyskoler og universiteter. NOKUT vil i webinaret tilpasse veiledning i regelverket etter behov, vennligst registrer dine veiledningsønsker ved påmelding.

Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema hos Diku

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: