Informasjonsmøte om eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i april 2021

27. april arrangeres eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleiestudenter. Gitt koronasituasjonen arrangeres denne eksamen lokalt, som høsten 2020. NOKUT inviterer til et digitalt informasjonsmøte om denne eksamenen fredag 9. april kl 10–12.

Når: fredag 9. april kl 10–12
Hvor: Zoom (lenke blir sendt ut til de som melder seg på)

Vi får høre fra faggruppen som utvikler eksamen og fagbeskrivelsen, fra Marit Kirkevold, leder av Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie og fra NOKUT om vårens eksamen. Det blir mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer med eksamen på tvers av institusjoner.

Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.

Program

10.00 Velkommen og innledning fra NOKUT

Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør NOKUT

Hvorfor er nasjonale eksamener viktig? Hvordan sikre oss at eksamen blir gjennomført på en god måte og til felles nytte?

Marit Kirkevold, leder av Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie og instituttleder ved OsloMet

Hva betyr en lokal "nasjonal deleksamen"?

Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør NOKUT

Eksamensgruppen presenterer eksamenssettet og forståelse av læringsutbyttene og fagbeskrivelsen

  • Hvilken betydning har læringsutbyttene?
  • Hva er faggruppens forståelse og tilnærming til fagbeskrivelsen?
  • Hvordan er eksamensettet utviklet og hvorfor? Hva er endret siden desember 2020?

Veien videre

  • Neste milepæler: kalibreringsmøte 11. mai
  • Betydningen av koronapandemien og hvor går veien videre?
  • Hva ser vi for oss i fremtiden?

12.00  Webinar avsluttes

Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer personopplysninger om deg til bruk for det aktuelle arrangementet. I etterkant hender det også vi sender ut et spørreskjema for evaluering av arrangementet. Opplysningene deles ikke med andre. Sjekk personvernerklæringen

Total: 0 kr

Del med andre