Digitalt seminar for akkrediterte høyskoler og universiteter For dere som er erfarne innenfor kvalitetsarbeid

NOKUT inviterer til digitalt seminar 15. april om krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud


Dette seminaret er for erfarne innenfor kvalitetsarbeid. Vi arrangerer et eget seminar for nye 13. april. NB! Det er kun mulig å delta på ett av disse seminarene.


Krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Nasjonale krav til akkreditering av studietilbud og til det systematiske kvalitetsarbeidet er fastsatt i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Mål for seminaret

Målet med seminaret er å informere, diskutere og inspirere.

Seminaret skal:

  • videreutvikle kunnskap om hvordan institusjonene kan følge gjeldende regelverk og utvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid
  • gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom institusjonene, og mellom NOKUT og institusjonene

Arbeidsform

Det legges opp til varierte arbeidsformer med innlegg og erfaringsdeling i grupper og plenum.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle akkrediterte høyskoler og universiteter, uavhengig av bredden i fullmakter. Institusjonene oppfordres til å melde på studentrepresentanter.

For å delta på seminaret forutsetter det at du kjenner til det aktuelle lovverket fra før (universitets- og høyskolelovenstudiekvalitetsforskriften (Kunnskapsdepartementet) og studietilsynsforskriften).

Påmelding og praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: