Digitalt seminar for akkrediterte høyskoler og universiteter For dere som er nye innenfor kvalitetsarbeid

NOKUT inviterer til digitalt seminar 13. april om krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud.


Dette seminaret er for nye innenfor kvalitetsarbeid. Vi arrangerer eget seminar for erfarne 15. april. NB! Det er kun mulig å delta på ett av disse seminarene.


Krav til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Nasjonale krav til akkreditering av studietilbud og til det systematiske kvalitetsarbeidet er fastsatt i universitets- og høyskolelovenstudiekvalitetsforskriften (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT).

Mål for seminaret

Målet med seminaret er å informere, diskutere og inspirere.

Seminaret skal:

  • gi informasjon og bevisstgjøre om krav til kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud i lov og relevante forskrifter
  • gi mulighet for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom institusjonene, og mellom NOKUT og institusjonene

Arbeidsform

Det legges opp til varierte arbeidsformer med innlegg og erfaringsdeling i grupper og plenum.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle akkrediterte høyskoler og universiteter, uavhengig av bredden i fullmakter. Institusjonene oppfordres til å melde på studentrepresentanter.

Det krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta på seminaret.

Påmelding og praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende etter påmeldingsfristen.

Del med andre

  • Sted:

    Zoom
  • Tid:

    -
  • Påmeldingfrist: