Seminar om Studiebarometeret – høyere utdanning

Velkommen til årets Studiebarometeret-seminar!

Direktesending

Følg seminaret direkte på nett (åpnes i et nytt vindu)

Vi ønsker å vise og gi inspirasjon til hvordan Studiebarometeret kan bli brukt som kilde til informasjon for å fremme kvalitet i utdanning. Vi viser hvordan data fra Studiebarometeret er brukt i analyser av f.eks. studentenes syn på praksis (fritekstfelt) og tilbakemelding og veiledning, og hvordan data blir brukt til styring og kvalitetsutvikling ved institusjonene.

I 2017 var det mange spørsmål i Studiebarometeret om internasjonalisering, og vi ønsker i den anledning spesielt å trekke frem analyser på disse dataene.

Hensikten med seminaret er å vise hvordan Studiebarometeret kan være nyttig i kvalitetsarbeid samt å løfte frem gode eksempler på arbeid og analyser som er gjort.

Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Program

09.30 Registrering og enkel servering

10.00 Velkommen
Ole-Jacob Skodvin, NOKUT

10.10 Nytt fra Studiebarometeret
Pål Bakken, NOKUT

10.45 Hvordan bruker studentene data fra Studiebarometeret?
Norsk studentorganisasjon (NSO)

11.15 Praktisk bruk av Studiebarometeret i kvalitetsarbeid
Cecilie Farsund og Fredrik Normann Skår, Universitetet i Stavanger

11.45 Kaffepause

12.00 Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning
Turid Hegerstrøm, NOKUT

12.30 Tilbakemelding og veiledning: eksempler på god praksis
Kristoffer Fretland Øygarden, NOKUT

13.00 Lunsj

14.00 Bruk av Studiebarometerets internasjonaliseringsdata
Ingrid Susanne Andersen, Universitetet i Agder

14.30 Integrering av internasjonale studenter i Norge
Lars Fredrik Pedersen, NOKUT

15.00 Innspill til NOKUT og oppsummering
Pål Bakken, NOKUT

15.30 Vel hjem!

Del med andre