NOKUT-frokost: Lansering av nytt studiebarometer for fagskolestudenter

Er fagskolestudentene fornøyde med kvaliteten på utdanningen sin? Det får du vite på NOKUT-frokost onsdag 26. september. Her vil resultatene fra den første nasjonale undersøkelse om studiekvalitet for fagskoleutdanningene bli presentert.

Følg frokosten direkte

  • Hva er en typisk fagskolestudent?
  • Hvilke forskjeller finner vi mellom ulike utdanningstilbud?
  • Hva mener fagskolestudentene er bra, og hvor ligger de største forbedringsområdene?

For å kommentere og diskutere dette kommer blant annet statssekretær Atle Simonsen fra Kunnskapsdepartementet; Terje Mørland, direktør i NOKUT, Annelise Kiønig, rektor for Fagskolen Kristiania, og Christoffer Blaalid, fungerende leder for  Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF). Det kommer også studenter og ansatte fra ulike fagskoler som skal samtale om resultatene fra undersøkelsen.

Frokosten finner sted i Ernst Hage ved Fagskolen Kristiania.

Hva er studiebarometeret for fagskolestudenter?

I april 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet som ble sendt ut til ca. 13 500 fagskolestudenter på til sammen 544 utdanningstilbud gitt av 78 fagskoler.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no. Dette er en portal hvor studenter og utdanningsinstitusjonene blant annet kan se på og sammenligne studenters opplevde studiekvalitet på ulike studieprogram.

Del med andre