Studiebarometeret ut

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret sendes ut til nesten 65 000 studenter over hele Norge.

  • Sted:

  • Start:

  • Slutt:

Studiebarometeret kartlegger studentenes oppfatning av kvaliteten på utdanningen de er i gang med. Vi spør hvor fornøyde de er med tilbakemelding og oppfølging, læringsmiljø, undervisernes evne til å motivere til innsats osv. Formålet med undersøkelsen er å få frem hva studentene mener er bra og hva de mener må forbedres. Vi setter med andre ord tall bak studentenes oppfatninger.

Disse tallene eller resultatene fra undersøkelsen er sentrale for institusjonenes arbeid med å forbedre og utvikle utdanningene sine. Tallene kan være grunnlag for å gjøre dypdykk innenfor utvalgte utdanninger. Hvorfor får noen utdanninger spesielt gode resultater, mens andre ikke gjør det så godt? Institusjonene kan bruke resultatene til å iverksette tiltak, men også lære av hverandre.

Les mer om Studiebarometeret

Del med andre